Opleidingen Waterhulpverlening


Beroepsopleiding

Voor het bemannen van een reddingsboot is het van levensbelang te beschikken over betrouwbare, goed opgeleide bemanning. Reddingsbrigade Nederland biedt daarom een beroepsopleiding voor Lifeguards aan. Deze opleidingen mogen door individuele verenigingen verzorgd worden, waarna het examen door landelijke officials wordt afgenomen. Hierdoor blijft het niveau van de Lifeguards gewaarborgd. Daarnaast zijn de opleidingen van de reddingsbrigade internationaal erkend.

Reddingsbrigade Leidschendam biedt leden de kans deze internationaal erkende diploma's te behalen. Hiermee waarborgt de reddingsbrigade haar kwaliteitseisen.

De opleidingen in de Waterhulpverlening zijn als volgt opgebouwd:


  • Junior Lifeguard (niveau 2)
  • Lifeguard (niveau 3)

- Specialisatie schipper

-Specialisatie chauffeur

  • Senior Lifeguard (niveau 4)

-Specialisatie schipper

  • Officier van dienst Reddingsbrigade (niveau 5)


Overige opleidingen

Naast de opleiding tot lifeguard zijn er nog meer diploma's nodig om het werk van de reddingsbrigade goed uit te kunnen voeren. Reddingsbrigade Leidschendam probeert deze opleidingen regelmatig aan te bieden zodat haar leden optimaal inzetbaar zijn. Dit zijn onder andere:

  • EHBO
  • Vaarbewijs I en II
  • Marifoon
  • Reanimatie en AED


Instructeursopleiding

Reddingsbrigade Leidschendam beschikt over een aantal gediplomeerde instructeurs. Deze instructeurs zijn bevoegd om les te geven in de Waterhulpverleningslijn van Reddingsbrigades Nederland.

Leden die voldoende ervaring hebben opgedaan in het werken als hulpverlener kunnen opgaan voor hun instructeursdiploma. Deze opleiding wordt deels door de vereniging zelf en deels landelijk gegeven. De instructeursopleiding is opgezet door NOC*NSF en internationaal erkend.