ANBI RBL

ANBI informatie 

De Reddingsbrigade Leidschendam-Voorburg (RBL) heeft een ANBI-status, dat houdt in dat de RBL bij de Belastingdienst geregistreerd staat als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Meer info over wat dat inhoudt vind je hier: www.belastingdienst.nl.

Door stimuleringsmaatregelen van de rijksoverheid is het door onze ANBI-status voordeliger om aan de RBL te schenken. Je mag door de Geefwet bijvoorbeeld als particulier 25% extra aftrekken van de belasting. Daarover kun je meer lezen op de site www.daargeefjeom.nl.

Op deze pagina vind je voor de RBL de ANBI-gegevens op een rij.

RSIN: 8006.10.064

Naam: Algemeen Zwemvereniging Leidschendam Reddingsbrigade Leidschendam (AZL RBL)

Bank: NL21 INGB 0000 1807 41

Bezoekadres

Posthuis Vlietland

Rietpolderweg 9

2266 BM Leidschendam

071-5617490

Uitsluitend gedurende bewakingsuren


Website

www.reddingsbrigadeleidschendam.nl

Postadres

Reddingsbrigade Leidschendam-Voorburg

Postbus 3056

2260 DB  Leidschendam
Mailadres 

bestuur@reddingsbrigadeleidschendam.nl

Doelstellingen

De doelstelling van de Reddingsbrigade Leidschendam is het voorkomen van en het verlenen van hulp bij verdrinkingsongevallen. Om deze doelstelling te bereiken zet de RBL zich op de volgende punten 

Samenstelling bestuur

Vergoedingenbeleid

Gemaakte kosten kunnen met aankoopbonnen gedeclareerd worden bij de penningmeester.

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

Per 1 juli 2021 gaat de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen in om het bestuur en toezicht van verenigingen te verbeteren. Het bestuursbesluit over de nieuwe wet kun je hier vinden: WBTR